Eigenschappen Kangen Water

Alkalisch

De zuurgraad van alle vloeistoffen wordt uitgedrukt in pH. De schaal loopt hierbij van 1 tot en met 14, waarbij pH 7 neutraal is. Boven de pH 7 noemt men alkalisch of basich, alles onder de 7 is zuur.
De pH waarde van het bloed bij een gezond persoon varieert tussen de 7,35 en 7,45. Valt de pH waarde hier ver onder, dan komt men in het gebied van verzuring dat resulteert in onomkeerbare beschadiging van de cellen. Deze chronische verzuring kan leiden tot gezondheidsproblemen. Hierbij valt te denken aan darmklachten, klachten aan hart- en bloedvaten, (chronische) vermoeidheid en nierstenen, jicht, stemmingsstoornissen, kanker, diabetes, artritis en maagslijmontsteking. Met behulp van Kangen Water is dit proces grotendeels terug te draaien.

pH balanskaart Kangen Water

Verzuring

De hele dag wordt ons lichaam blootgesteld aan zuren. We staan er vaak niet bij stil, maar veel van ons eten, drinken, extreme (sport) inspanningen, roken en stress dragen bij aan een toenemende mate van verzuring. Met behulp van alkalische mineralen probeert ons lichaam deze verzuring tegen te gaan. We krijgen deze mineralen in onze huidige levensstijl echter onvoldoende binnen. Direct gevolg is dat het lichaam niet in staat wordt gesteld om alles te neutraliseren. Vaak is het lichaam zo verzuurd dat het de zure afvalstoffen op gaat slaan in vetcellen, met een toename aan lichaamsgewicht als gevolg.

Verzuring die je tegengaat met Kangen Water

In de drang om aan meer mineralen te komen onttrekt het lichaam alkalische mineralen aan je tanden, spieren en botten.
Het bloed bedient zich van nog een andere kunstgreep om zicht tegen plotselinge verzuring te beschermen. Het zet vloeibare zuren om in onopgeloste vaste zuren. Cholesterol en gekristalliseerd urinezuur zijn voorbeelden van zulke vaste zuren. Als men basisch water drinkt, worden deze vaste zuren weer vloeibaar en normaliseert de pH waarde zich.

             Electrolyse vormt het Kangen Water

Antioxidanten

Ieder lichamelijk proces waarbij zuurstof wordt gebruikt, is onderhevig aan oxidatie, ofwel veroudering. Bij deze veroudering ontstaan vrije radicalen. Dit zijn agressieve stoffen die schade aan cellen en weefsel kunnen veroorzaken. Dit resulteert in o.a. degeneratie van onze botten, spieren, organen en klieren, verzwakking van cellulaire membranen. Daarnaast veel verlies van vitale energie en vorming van rimpels. Antioxidanten zijn echter in staat deze vrije radicalen op te vangen en te neutraliseren. Antioxidanten helpen hierdoor mede om op lange termijn klachten als hart- en vaatziekten en kanker te voorkomen.
www.voedingscentrum.nl
Dit is een link naar meer dan 600 wetenschappelijke onderzoeken van de positieve effecten van H2 antioxidanten

Micro geclusterd

Waar standaard kraan- en bronwater bestaat uit een cluster van 15 tot 20 moleculen, heeft Kangen Water na het ionisatieproces 6 moleculen per cluster (hexagonaal). Door de kleinere structuur worden deze moleculen veel beter door het lichaam opgenomen en fungeert zodoende als een betere aanvoering voor voedingsstoffen en afvoer van gif- en andere afvalstoffen. Gevolg is meer energie en een verbeterde waterhuishouding. Bijzonder om te weten is dat een pasgeboren baby voor 100% uit hexagonaal water bestaat.
(Bron: Dr. Mu Shik Jhon, 30 onderscheidingen, waaronder het Grand Science Award en het Presidential Award of Science. Deze laatste is de hoogste medische onderscheiding in Korea.)
Micro geclusterde Kangen Water moleculen

Hexagonale mcroclusters met Kangen Water

Kangen Water

Het unieke aan Kangen Water is dat het vol zit met alkalische mineralen om verzuring tegen te gaan en de pH-graad in het lichaam te herstellen. Kangen Water heeft een pH-waarde van 8,5 – 9,5 (zelf in te stellen). Dit biedt het lichaam de mogelijkheid om weer in balans te komen en opgebouwde tekorten aan te vullen en, heel belangrijk, voorradig te houden. Het drinken van Kangen Water verbetert de hydratatie. Gevolg is meer energie en een lichaam dat (nog) beter in balans is.
Vooral mensen die tot nu toe nauwelijks koolzuurvrij water drinken of die maar 1 glas achter elkaar kunnen drinken, zullen merken dat zij van het basische water duidelijk meer achter elkaar kunnen drinken zonder het gevoel te hebben “vol” te zijn.

Natuurlijk proces

Ondanks dat Kangen Water uit een apparaat komt, is de oorsprong gebaseerd op een natuurlijk proces. Het onder spanning brengen van speciaal ontwikkelde platen in een Kangen apparaat bootst hierbij het proces na van bliksem dat iedere dag miljoenen keren inslaat op het oppervlakte water van onze aarde. Zonder dit proces van “natuurlijke” ionisatie sterft de eerste vegetatie al na 48 uur af. Kort gezegd… Zonder ionisatie geen leven!